Wat kan je verwachten van een verzekeraar zoals De Vereende?

Wat kan je verwachten van een verzekeraar zoals De Vereende?

Het wordt bijzonder vaak gezegd dat alle verzekeraars op de markt eigenlijk een aanbod hebben dat min of meer hetzelfde is. Dit klopt inderdaad wanneer we een handvol verzekeraars gaan vergelijken, maar er zijn ook zeker en vast een aantal uitzonderingen op de markt terug te vinden. Eén van deze uitzonderingen luistert naar de naam ‘De Vereende’. Voor deze verzekeraar geldt dat ze zich heeft geprofileerd als een verzekeraar die zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid wil bieden om de gewenste verzekering(en) te kunnen afsluiten. Zou jij hier graag meer over te weten willen komen? Dan moet je, je absoluut even verdiepen in de informatie die je hieronder terug kan vinden.

Welke verzekeringen kan je bij De Vereende afsluiten?

De Vereende is een verzekeraar die over een groot en bovendien ook uitermate divers aanbod aan verzekeringen beschikt. In dit aanbod zijn zowel standaard als op z’n minst gezegd bijzondere verzekeringen terug te vinden. Heel wat verzekeringen die je niet kan afsluiten bij een gewone verzekeraar behoren bij Vereende dan ook wel tot de mogelijkheden. Zo kan je bijvoorbeeld bij Vereende zonder probleem terecht voor een verzekering voor evenementen, voor een praalwagenverzekering, voor een quadverzekering en ga zo maar door. Kan je dus de gewenste verzekering bij een gewone verzekeraar niet vinden? Dan is de kans ongelofelijk groot dat deze partij je daar wel bij kan helpen!

Kan je bij De Vereende ook terecht voor zakelijke verzekeringen?

In eerste instantie staat De Vereende natuurlijk bekend als een verzekeraar die particuliere verzekeringen aanbiedt. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat ook zakelijke klanten bij deze partij aan het juiste adres zijn. In het aanbod van Vereende zijn dan ook diverse verzekeringen terug te vinden waar ook bedrijven mee gebaat kunnen zijn. Denk op dit vlak dan onder meer aan:

  • Een verzekering voor leegstaande panden; 
  • Brandverzekeringen voor bedrijven; 
  • Een verzekering voor een pop-up winkel. 

Je dient er wel rekening mee te houden dat er ook aan deze zakelijke verzekeringen aanvullende voorwaarden verbonden kunnen zijn. Is het zo dat deze voor jou geen probleem zijn? Dan spreekt het voor zich dat je ook als bedrijf perfect terecht kan bij deze verzekeraar!

Hoe weet De Vereende haar risico in te dekken?

Het spreekt voor zich dat De Vereende een onderneming is en blijft. Dit betekent dat ze bepaalde zekerheden dient in te bouwen om haar toekomst te kunnen garanderen. In eerste instantie uit dit zich in het feit dat zij zonder probleem elke potentiële verzekeringnemer mag en kan weigeren. Er wordt vaak gezegd dat Vereende een verzekeraar is die geen enkele persoon of geen enkel bedrijf weigert, maar dat is niet correct. Wanneer het risico door haar als te groot wordt bevonden zal je toch een weigering ontvangen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat de acceptatieplicht van deze verzekeraar ongelofelijk hoog ligt. Ze ligt in ieder geval veel hoger dan bij de klassieke verzekeraars. 

Niet alleen heeft deze verzekeraar de mogelijkheid om verzekeringnemers te weigeren. Daar komt bij dat ze ook twee verschillende extra zekerheden heeft ingebouwd. In eerste instantie uit dit zich in een verzekeringspremie die een stukje hoger zal zijn gelegen dan bij andere verzekeraars het geval is. Dat is echter niet alles. Bovendien is het zo dat er voor bepaalde verzekeringen ook een waarborg kan worden gevraagd. Dit gebeurt in het bijzonder bij mensen die erom bekend staan in het verleden geconfronteerd te zijn geweest met betaalproblemen. Een dergelijke waarborg hoeft uiteraard niet zozeer een probleem te zijn omdat je ze toch aan het einde van de contractperiode terugkrijgt.

verzekeringen
Vind de perfecte verzekering

Wanneer is een Vereende verzekering voor jou de beste keuze?

Ondanks de wat hoger gelegen verzekeringspremies moet het gezegd dat heel wat mensen er door de jaren heen voor hebben gekozen om een verzekering bij De Vereende af te sluiten. Dat is doorgaans het gevolg van het feit dat ze bij een andere verzekeraar niet langer welkom zijn. Voor veel mensen is dit een vicieuze cirkel waarin ze terecht zijn gekomen die zelfs hun levensmogelijkheden aanzienlijk kan beperken. Wat namelijk wanneer je een verplichte verzekering zoals bijvoorbeeld een WA-verzekering voor voertuigen wenst af te sluiten en geen enkele verzekeraar nog bereid blijkt te zijn om deze toe te kennen? Dan betekent dit dat je niet langer over de mogelijkheid beschikt om op de Nederlandse wegen rond te rijden. 

Bovenstaande is slechts één voorbeeld van een situatie waar heel wat mensen door de jaren heen in verzeild zijn geraakt. Voor heel wat algemene verzekeraars geldt dat zij geen oren hebben naar de oorzaak van het probleem dat zich heeft gesteld. Zij willen bijgevolg dan ook alleen maar je dossier weigeren. Dat geldt niet voor Geennee.nl. Bij haar zijn ook verzekeringnemers welkom die bijvoorbeeld in het verleden een moeilijke periode hebben meegemaakt waardoor ze niet in staat waren om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Op deze manier kan jij dus mogelijks toch zonder probleem terug genieten van alle vereiste verzekeringen in je leven. 

Bouwen aan je toekomst met De Vereende

Het is natuurlijk niet zo dat De Vereende een liefdadigheidsinstelling is. De hogere risico’s die ze loopt als verzekeraar zullen dan ook zeker moeten worden gecompenseerd. Ze doet dit onder meer door het hanteren van een verzekeringspremie die gemiddeld gezien aardig wat hoger ligt in vergelijking met de concurrentie. Toch is het zo dat de verzekeringen van De Vereende voor heel wat mensen de perfecte oplossing betekenen. Dit geldt overigens niet alleen voor mensen met een twijfelachtig verleden, maar ook voor zij die bijvoorbeeld meer gevaarlijke risico’s willen laten indekken. Een greep uit de wat complexer af te sluiten verzekeringen op dit vlak hebben we eerder op deze pagina uiteraard reeds uitgebreid aan je voorgesteld. 

Kent De Vereende jou de gevraagde verzekering toe? Dan kan je op die manier terug bouwen aan de toekomst. Bewijs op deze manier namelijk ten opzichte van niet alleen Vereende, maar ook andere verzekeraars dat je wel in staat bent om je aan de polisvoorwaarden te houden en bijvoorbeeld geen onnodige schadegevallen te veroorzaken. Slaag je hierin? Dan zou je binnen afzienbare tijd zomaar eens gewoon terug gebruik kunnen maken van de diensten van een gewone verzekeraar.